מהי חשיבה הכרתית

מה היא חשיבה הכרתית?

חשיבה הכרתית נושאת הבנה מעמיקה לקיום שקשורה בחוקיות האיזון ושונה מהחשיבה שאנו רגילים בה המעורבבת עם מרכיבי עומס מנפש.
ביסוד הלימוד ישנה אבחנה ברורה בין הקיום העמוס ובין הקיום המשוחרר מעומס.
מה הוא עומס?
העומס הוא מכלול מרכיבים כמו : כעס , היסוס , ספקות , סגירות , וחסימות.
מרכיבים אלה שמקורם עוד בילדות ונשארו עם השנים למרות הגיל , לא מאפשרים תפיסת קיום נכונה וראיית דברים נכונה . והתוצאה היא : מתחים ,סתירות , מאבקים , תסכולים ותגובות שאינן במידה .
תגובות אלה המורגלות וחוזרות על עצמן מביאות נזק בתחומים שונים של חיי האדם : עבודה , בית וקשרים ,
התגובה המתפרצת מרחיקה את האדם מעצמו והמתח וההתרוצצות הפנימית תופסים מקום במקום השקט הנפשי , מנוחת    המחשבה , רגיעת המוח והלב.
הפיתרון הטוב טמון בהבנה מעמיקה של חוקיות האיזון של המערכת האישית והקיום האישי.
השינוי במצבו הפנימי של האדם לא מתאפשר דרך רכישת ידיעות  או שכנוע עצמי , אלא , דרך לימוד הכלים ואופן ההתקדמות וההתחזקות שקשורה באיזון.
מדובר בהבנה לקיום האישי שמאפשרת ללומד להתעורר לקיומו , לכבד את קיומו וגם את קיומו של הסובב .

 

מה זאת אומרת לכבד?

אין זו הבנה פשוטה לכבד את הקיום האישי שלך וגם של הסובב.
ישנן ידיעות רבות על כללי התנהגות חברתיים וגם מעיין משחקים מוסכמים הקיימים גם בקשר המשפחתי וגם בחברה הסובבת , אבל , בדיקת הקשרים וההתנהגויות , מוכיחה שהאדם לא תמיד מתקרב דרך ביטוי חופשי  , אמיתי של מחשבתו וליבו , ישנם זיופים , סתירות ומתחים     שמוכיחים את אי היכולת להגיע להשלמה עצמית של האדם עם עצמו ועם הסובב.
החשיבה האישית של האדם              נושאת מבנה וצורה הקשורה גם לנפש האדם ויש בה את מרכיבי העומס : כעסים , מאבקים , צרכים , שיפוט ודחייה.
השלמה עצמית היא תהליך שלם ולימוד אך מתאפשרת ונלמדת.
הלימוד של ימימה מאפשר       התקדמות מוכחת בכיוון המודעות האישית והצמיחה הפנימיתeMail info@yemima.net 09-9504623 050-5540540 לפרטים - עידית מנהלת המכון טל כתובת ברנר 38 הרצלי-ה הצעירה